ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง

การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ ม.1
ประจำปี 2561 (Pre-test'61)

ดาวน์โหลดเอกสาร New ประกาศผล
กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน
กำหนดการ กิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม - วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม - วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 สมัครสอบทางเว็บไซต์ www.satit.su.ac.th (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร)
วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม - วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทางเว็บไซต์ www.satit.su.ac.th

- พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ
วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.satit.su.ac.th
วันพฤหัสบดี ที่ 24 - วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2561 พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าทดสอบที่ได้รับรางวัล (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)